คุณชายดุ่ย http://sassygirldotcom.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=20-12-2008&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=20-12-2008&group=9&gblog=11 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[คลอดแล้วจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=20-12-2008&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=20-12-2008&group=9&gblog=11 Sat, 20 Dec 2008 0:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-06-2008&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-06-2008&group=9&gblog=10 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[June 02, 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-06-2008&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-06-2008&group=9&gblog=10 Mon, 02 Jun 2008 12:29:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=26-11-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=26-11-2009&group=10&gblog=1 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[Boeing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=26-11-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=26-11-2009&group=10&gblog=1 Thu, 26 Nov 2009 14:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=13-05-2008&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=13-05-2008&group=9&gblog=9 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[May 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=13-05-2008&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=13-05-2008&group=9&gblog=9 Tue, 13 May 2008 19:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=8 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[April ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=8 Fri, 25 Apr 2008 20:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=7 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[Feb 28, 2008 7W ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=7 Fri, 25 Apr 2008 19:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=6 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[March 22, 2008 9W 5D]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=25-04-2008&group=9&gblog=6 Fri, 25 Apr 2008 19:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=5 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[March 15, 2008 7W 5D]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=5 Mon, 21 Apr 2008 19:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=4 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[March 08, 2008 6W 5D]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=4 Mon, 21 Apr 2008 19:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=3 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[Feb 23, 2008 5W 5D]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=3 Mon, 21 Apr 2008 19:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=2 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[​Feb 16, 2008 4W 5D]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=2 Mon, 21 Apr 2008 17:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=1 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[Feb 12, 2008 และแล้วก็ท้องจนได้ 555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=21-04-2008&group=9&gblog=1 Mon, 21 Apr 2008 17:33:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=01-01-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=01-01-2005&group=5&gblog=1 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[hi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=01-01-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=01-01-2005&group=5&gblog=1 Sat, 01 Jan 2005 13:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=24-12-2004&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=24-12-2004&group=4&gblog=1 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[ Doraemon by คุณชายดุ่ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=24-12-2004&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=24-12-2004&group=4&gblog=1 Fri, 24 Dec 2004 21:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-01-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-01-2008&group=3&gblog=3 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวภาคเหนือช่วงปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-01-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=02-01-2008&group=3&gblog=3 Wed, 02 Jan 2008 15:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-04-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-04-2007&group=3&gblog=2 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[ไป Zeavola Phuket มาจ้า มาดูกันสวยมั๊ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-04-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-04-2007&group=3&gblog=2 Mon, 23 Apr 2007 16:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=3&gblog=1 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยวตรังมาค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=3&gblog=1 Thu, 23 Dec 2004 22:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=31-12-2004&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=31-12-2004&group=2&gblog=1 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[ผองเพื่อนคุณชายค๊าบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=31-12-2004&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=31-12-2004&group=2&gblog=1 Fri, 31 Dec 2004 13:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=3 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[ของสะสมโดเรมอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=3 Thu, 23 Dec 2004 22:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=2 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[รถไฟโดราเอมอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=2 Thu, 23 Dec 2004 0:31:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=1 http://sassygirldotcom.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพเจ้าม่อนล้วนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sassygirldotcom&month=23-12-2004&group=1&gblog=1 Thu, 23 Dec 2004 0:31:59 +0700